Udmeldelse
 
Ordinær udmeldelse
 
Alle afgangselever udmeldes automatisk fra skolen.
 
Øvrig ordinær udmeldelse fx i forbindelse med flytning til anden skole skal ske skriftlig med minimum en måneds varsel til udgangen af måneden. Familien udfylder en flytteblanket, der afhentes på kontoret.
 
Udmeldelse når samarbejdet må afbrydes
 
Fra skolens side opfatter vi en udmeldelse af en elev pga. samarbejdsvanskeligheder som et nederlag, og skolen er derfor indstillet på at bevæge sig langt for at undgå dette. Samtidig er det dog vigtigt at understrege, at Sct. Mariæ Skole som fri grundskole suverænt bestemmer elevoptag på skolen.
 
Fra skolens side sker udmeldelse yderst sjældent, og kun når der sker uoprettelig skade i det gensidige tillidsforhold mellem hjem og skole, der er en forudsætning for et vellykket skoleforløb.
 
Når samarbejdet stopper, baserer dette sig derfor normalt på længerevarende og helt grundlæggende uoverensstemmelser mellem skole og hjem.
 
Som fri grundskole er vi afhængige af en given forældrebetaling, og derfor vil skolepengerestancer gennem tre måneder normalt være ensbetydende med udmeldelse. Skulle en familie forbigående opleve økonomiske problemer, er skolen normalt indstillet på at lave en aftaleordning med familien.
 
Såfremt en af skolens elever uden forudgående aftale begynder på en alternativ skole, betragtes dette også automatisk som en udmeldelse fra Sct. Mariæ Skole. Dette sker ikke mindst for at skåne alle implicerede parter (elever, forældre, personale) for den usikkerhed og det pres, en sådan uafklaret situation måtte medføre.
 
Endelig bør det nævnes, at enkeltstående episoder som fx brug af vold, indtagelse eller salg af alkohol/stoffer normalt vil medføre bortvisning fra skolen.
 
Udmeldte elever kan ikke senere påregne at vende tilbage til skolen.