Kontaktoplysninger på Sct. Mariæ Skole:
 
Skolesundhedsplejerske Pernille Madsen
Træffes primært på skolen om tirsdagen.
Mobil: 22576836
Mail: pema-fb@aalborg.dk
Intranet: PM (I kan finde mig under ”andet personale”)

 
I er altid velkommen til at kontakte mig med spørgsmål eller andet. Jeg foretrækker at blive kontaktet via intranettet eller på telefon.
 
Kontakt til børneungelæge sker gennem sundhedsplejersken.
Børneungelæge Vibeke Holsteen er tilknyttet Sct. Mariæ Skole.