Forældrenes engagement og en åben og positiv dialog med personalet er helt nødvendig for, at vi kan skabe en god skole. Det er derfor først og fremmest vigtigt, at hjemmene er repræsenteret ved diverse skolearrangementer og møder.
Der kan endvidere opstå situationer, hvor man som forælder har behov for at kontakte personalet uden for skoletid, og her henstilles det, at man i videst muligt omfang benytter skolens intranet, hvor man normalt vil kunne påregne svar i løbet af et døgn.
Har man behov for at tale med personalet, henstilles det, at der ringes inden for normal arbejdstid og at weekends, ferier og aftener friholdes.
Skulle der opstå et alvorligt problem, er I naturligvis altid velkomne til at ringe, men mange spørgsmål kan måske også afklares ved henvendelse til andre i klassen.