Skolen råder over et begrænset antal p-pladser bag Sct. Mariæ Kirke (Indkørsel fra Svendsgade ved kirken) Pladsen drives af Europark, og parkeringen er tidsbegrænset til 1 time!
Skolen henstiller, at pladsen om morgenen hovedsageligt benyttes af familier med børn i de mindste klasser, og at øvrige elever sættes af ved indgangen fra Valdemarsgade.
Det er ikke tilladt forældre at benytte indkørslen fra Valdemarsgade eller parkeringspladsen foran administrationsbygningen. Denne p-plads er forbeholdt personale og øvrige samarbejdspartnere og kræver særlig p-tilladelse.
Ved større arrangementer uden deltagelse af elever vil det normalt være muligt at parkere i skolegården. Dette vil fremgå af den aktuelle invitation.
Det er ikke mindst af hensyn til elevernes sikkerhed, at trafikken i skolegårdene skal begrænses mest muligt.