Ophold på skolen efter sidste lektion.
 
Elever fra børnehaveklasse til og med 4. klasse kan tilmelde sig skolens fritidsordning, der hver dag har åbent til kl. 17.00.  Elever fra disse klassetrin, der ikke er tilmeldt fritidsordningen, skal gå hjem/afhentes umiddelbart efter sidste lektion.
 
Elever fra 5. klasse til 10. klasse forventes at forlade skolen senest 15 min. efter sidste lektion.
 
Elever, der venter på frivillig undervisning af forskellig art – fx instrumentundervisning, kor eller lignende - må naturligvis gerne vente på skolen.