Regler for mobiltelefoner
 
Skolen henstiller, at elever fra børnehaveklasse til og med tredje klasse ikke medbringer mobiltelefoner, og hvis det virkelig er nødvendigt, at eleven ikke benytter denne i skoletiden. Skal I som forældre i kontakt med eleverne, kan der blot ringes til skolens kontor.
 
For de øvrige elever henstiller skolen, at telefonen kun benyttes i meget begrænset omfang. Det er endvidere fast kutyme, at såfremt eleverne benytter telefonen i en lektion, bliver telefonen inddraget og kan efterfølgende afhentes ved skoledagens ophør.
Såfremt mobiltelefonen vedvarende forstyrrer undervisningen, vil skolen kontakte hjemmet og finde en permanent løsning.
 
På Sct. Mariæ Skole er fællesskab en vigtig værdi, og såfremt elever i frikvartererne konstant er ”online” med deres telefoner, isolerer de sig fra deres kammerater og bidrager ikke til klassefællesskabet.
 
 
Endelig skal det understreges, at al fotografering, videooptagelse eller lydoptagelse af kammerater eller personale ikke er tilladt uden forudgående tilladelse og i øvrigt også er ulovligt.