Retningslinjer for forældrerepræsentanter
 
For at tilsikre en vedvarende dialog og information omkring skolen vælges der i hver klasse på Sct. Mariæ Skole to forældrerepræsentanter. Det er ønskeligt at dette valg går på skift, så alle forældre i løbet af skoleforløbet får mulighed for at være forældrerepræsentant.
 
Som forældrerepræsentant forventes det:
 
Det forventes endvidere, at forældrerepræsentanterne deltager i 3 - 4 årlige dialogmøder med skolens ledelse og evt. andre af skolens samarbejdsparter.
Ved disse møder bliver der orienteret om generelle emner omring skolen og den frie grundskole.
Der er endvidere til hvert møde afsat god tid til dialog omkring skolen og samarbejdet.
Dialogmøderne er således tænkt som debatforum for skoleemner af mere overordnet karakter, som hermed kan medvirke til et konstruktivt og styrket forældresamarbejde omkring elevernes læring og trivsel.